Usługi ubezpieczeniowe, doradztwo, ubezpieczenia, Pieszyce, Hestia Pieszyce, PZU Pieszyce, Allianz Pieszyce, Compensa Pieszyce, Hdi Pieszyce, Warta Pieszyce.

                                                                                                


Ubezpieczenia komunikacyjne
Autocasco
Car Assistance
Szyby

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia firm
Dom letniskowy
Dom w budowie

Ubezpieczenia na życie i zdrowie
Porozmawiajmy o życiu

Odpowiedzialność Cywilna gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

CARGO

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie pokrywa skutki szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe min. takie jak: huragan, opady śniegu, uderzenie piorunu, ogień, eksplozja, powódź, grad, zalanie, usuwanie się ziemi
 

Korzyści
Rolnik ma znaczną swobodę wyboru najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia.

Wariant podstawowy obejmuje

 sprzęt rolniczy, materiały i zapasy,
 ziemiopłody,
 zwierzęta gospodarskie,
 ruchomości domowe to jest meble, sprzęt audiowizualny i zmechanizowany, urządzenia domowe, odzież i in. przedmioty osobistego użytku.

Warianty dodatkowe pozwalają ubezpieczyć

 ruchomości domowe - od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 mienie ruchome - od zalania,
 aparaty i inne urządzenia elektryczne - od przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi,
 zwierzęta - od kradzieży,
 sprzęt rolniczy - od kradzieży.


Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy

Duchowa Armia33 Prawa Uniwersalne108 Postulatów Nowej Ziemi

usługi ubezpieczeniowe, doradztwo, ubezpieczenia, Dzierżoniów, Dzierzoniow, Beata Grzegórska, tanio, Hestia Pieszyce, PZU Pieszyce, Allianz Pieszyce, Compensa Pieszyce, Hdi Pieszyce, Warta Pieszyce.


Copyright © 2009 Biuro-Ubezpieczen.eu  |  Kontakt  |  Wyświetleń: 33070

Biuro Ubezpieczeniowe Pieszyce - ubezpieczenia i usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo ubezpieczeniowe to nasza specjalność, współpracujemy z liderami ubezpieczeniowymi: Hestia, PZU, Allianz, Compensa, Hdi, Warta